Samen werken aan de digitale toekomst (2023)

Samen werken aan de digitale toekomst (1)

BASED plaatst cookies om de website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoon­s­gegevens. Geef hier uw toestemming voor cookies die wel persoonsgegevens verwerken. Meer informatie »

Geef hier toestemming voor cookies die uw persoonsgegevens verwerken. Meer informatie

  Nederlands English

  Samen werken aan de digitale toekomst (6)

  Samen werken aan de digitale toekomst (7)

  Samen werken aan de digitale toekomst (8)

  Wij bieden ondersteuning bij uiteenlopende digitale vraagstukken binnen de sectoren bouw, vastgoed en infra. Van strategisch advies en implementatie tot data- en assetmanagement.

  Wij staan naast jou bij het begin van een nieuw digitaal avontuur

  Samen werken aan de digitale toekomst (9)

  Datastrategie

  Lees meer

  Samen werken aan de digitale toekomst (10)

  Innovatief informatie management

  Lees meer

  Samen werken aan de digitale toekomst (11)

  Digitaal assetmanagement

  Lees meer

  Wij maken nieuwe technologieën begrijpelijk, praktisch en direct toepasbaar

  Wat we doen

  Conform ISO 19650

  Samen werken aan de digitale toekomst (12)

  Conform ISO 19650

  Wij werken conform de ISO 19650 norm, dé standaard op het gebied van digitaal informatie-management in de gehele levenscyclus van een project. Deze norm gebruiken we bij veel van onze projecten dan ook als praktische onderlegger.

  Solibri gecertificeerde trainers

  Samen werken aan de digitale toekomst (13)

  Solibri gecertificeerde trainers

  Based is certified training partner van Solibri. Hierdoor zijn wij nog beter in staat om de markt actief te betrekken en te trainen in de wereld van modelkwaliteit en BIM-coördinatie. Onze incompany trainingen worden gegeven op de ‘Based-manier’, onafhankelijk en gericht op langdurige organisatieverandering.

  Toepassen van Linked data

  Samen werken aan de digitale toekomst (14)

  Toepassen van Linked data

  Based is ervaren in het toepassen van linked data. Met behulp van deze technologie kun je gegevens beter structureren en koppelen, ofwel ‘linken’, aan andere gegevens. Hierdoor zorg je ervoor dat jouw data beter terug te vinden en betrouwbaarder is.

  Bouwen aan een digital twin

  Samen werken aan de digitale toekomst (15)

  Bouwen aan een digital twin

  Met diverse klanten bouwen wij aan een digital twin van hun gebouwen en/of assets, zodat zij alle data en hun verschillende bedrijfsprocessen beter inzichtelijk hebben.

  BIM-implementatie

  Samen werken aan de digitale toekomst (16)

  BIM-implementatie

  Based helpt je verder met advies, begeleiding en het implementeren van informatie management binnen jouw organisatie. We doen dit praktisch op projecten en houden daarbij het projectoverstijgende beeld in de gaten.

  Creëren van een bedrijfsontologie

  Samen werken aan de digitale toekomst (17)

  Creëren van een bedrijfsontologie

  Based helpt organisaties bij het creëren van een zogenoemde Object Type Library (OTL), een soort digitaal woordenboek die alle relevante objecten, eigenschappen van objecten en relaties tussen objecten vastlegt. Zo worden deze gegevens betekenisvol en computerinterpreteerbaar (naast computerleesbaar door het juiste formaat).

  Interactieve trainingen

  Samen werken aan de digitale toekomst (18)

  Interactieve trainingen

  Of het nu gaat om BIM awareness, een Solibri-training of een diepgaande training op strategisch of tactisch niveau, Based zet elke sessie interactief op. Zo zorgen we dat de training op de behoefte van jouw organisatie of team is afgestemd en dat alle deelnemers continu geprikkeld worden.

  BIM-regie

  Samen werken aan de digitale toekomst (19)

  BIM-regie

  Voor diverse klanten voeren wij de BIM-regie binnen een project. Zo zorgen we ervoor dat de klant wordt ontzorgd en alles op het gebied van bouw informatie management in goede banen wordt geleid.Wij staan hierbij echt naast jou en je medewerkers.

  Conform internationale standaarden en ontwikkelingen

  Samen werken aan de digitale toekomst (20)

  Conform internationale standaarden en ontwikkelingen

  Bij Based volgen we de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. We zijn actief lid van buildingSMART International en de BIM basis ILS beheercommissie, volgen diverse trainingen, kom je ons tegen op seminars en doen nog veel meer om constant up to date te blijven.

  Verandermanagement

  Samen werken aan de digitale toekomst (21)

  Verandermanagement

  Wij ondersteunen jouw bedrijf om écht die omslag te maken naar digitalisatie. Based helpt awareness te creëren bij alle medewerkers, waardoor het veranderen naar een digitale werkomgeving beter wordt begeleid en opgepakt.

  Conform ISO 19650

  Samen werken aan de digitale toekomst (22)

  Conform ISO 19650

  Wij werken conform de ISO 19650 norm, dé standaard op het gebied van digitaal informatie-management in de gehele levenscyclus van een project. Deze norm gebruiken we bij veel van onze projecten dan ook als praktische onderlegger.

  Solibri gecertificeerde trainers

  Samen werken aan de digitale toekomst (23)

  Solibri gecertificeerde trainers

  Based is certified training partner van Solibri. Hierdoor zijn wij nog beter in staat om de markt actief te betrekken en te trainen in de wereld van modelkwaliteit en BIM-coördinatie. Onze incompany trainingen worden gegeven op de ‘Based-manier’, onafhankelijk en gericht op langdurige organisatieverandering.

  Toepassen van Linked data

  Samen werken aan de digitale toekomst (24)

  Toepassen van Linked data

  Based is ervaren in het toepassen van linked data. Met behulp van deze technologie kun je gegevens beter structureren en koppelen, ofwel ‘linken’, aan andere gegevens. Hierdoor zorg je ervoor dat jouw data beter terug te vinden en betrouwbaarder is.

  Bouwen aan een digital twin

  Samen werken aan de digitale toekomst (25)

  Bouwen aan een digital twin

  Met diverse klanten bouwen wij aan een digital twin van hun gebouwen en/of assets, zodat zij alle data en hun verschillende bedrijfsprocessen beter inzichtelijk hebben.

  BIM-implementatie

  Samen werken aan de digitale toekomst (26)

  BIM-implementatie

  Based helpt je verder met advies, begeleiding en het implementeren van informatie management binnen jouw organisatie. We doen dit praktisch op projecten en houden daarbij het projectoverstijgende beeld in de gaten.

  Creëren van een bedrijfsontologie

  Samen werken aan de digitale toekomst (27)

  Creëren van een bedrijfsontologie

  Based helpt organisaties bij het creëren van een zogenoemde Object Type Library (OTL), een soort digitaal woordenboek die alle relevante objecten, eigenschappen van objecten en relaties tussen objecten vastlegt. Zo worden deze gegevens betekenisvol en computerinterpreteerbaar (naast computerleesbaar door het juiste formaat).

  Interactieve trainingen

  Samen werken aan de digitale toekomst (28)

  Interactieve trainingen

  Of het nu gaat om BIM awareness, een Solibri-training of een diepgaande training op strategisch of tactisch niveau, Based zet elke sessie interactief op. Zo zorgen we dat de training op de behoefte van jouw organisatie of team is afgestemd en dat alle deelnemers continu geprikkeld worden.

  BIM-regie

  Samen werken aan de digitale toekomst (29)

  BIM-regie

  Voor diverse klanten voeren wij de BIM-regie binnen een project. Zo zorgen we ervoor dat de klant wordt ontzorgd en alles op het gebied van bouw informatie management in goede banen wordt geleid.Wij staan hierbij echt naast jou en je medewerkers.

  Conform internationale standaarden en ontwikkelingen

  Samen werken aan de digitale toekomst (30)

  Conform internationale standaarden en ontwikkelingen

  Bij Based volgen we de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. We zijn actief lid van buildingSMART International en de BIM basis ILS beheercommissie, volgen diverse trainingen, kom je ons tegen op seminars en doen nog veel meer om constant up to date te blijven.

  Verandermanagement

  Samen werken aan de digitale toekomst (31)

  Verandermanagement

  Wij ondersteunen jouw bedrijf om écht die omslag te maken naar digitalisatie. Based helpt awareness te creëren bij alle medewerkers, waardoor het veranderen naar een digitale werkomgeving beter wordt begeleid en opgepakt.

  Slimme inzet van data stelt jou in staat om:

  • Betere inzichten in gebouwinformatie te genereren
  • Betere analyses te maken met deze gebouwinformatie
  • Betere beslissingen te nemen aan de hand van deze analyses

  Based in de praktijk

  NSI Eén van de vooraanstaande projecten van NSI waar Based aan werkt is Well House. Lees meer Waternet Based werkt bij Waternet mee aan het opzetten en inrichten van het team Asset Informatie Management (AIM). Lees meer City ID Een optimale workflow op gebied van digitaal bouwen en beheren! We nemen City ID stap voor stap mee in het opzetten van een datastrategie, passend bij de eigen visie en missie van de hotelketen. Lees meer

  Bekijk meer cases

  Een greep uit onze opdrachtgevers

  Samen werken aan de digitale toekomst (35)

  Samen werken aan de digitale toekomst (36)

  Samen werken aan de digitale toekomst (37)

  Samen werken aan de digitale toekomst (38)

  Samen werken aan de digitale toekomst (39)

  Samen werken aan de digitale toekomst (40)

  Samen werken aan de digitale toekomst (41)

  Samen werken aan de digitale toekomst (42)

  Samen werken aan de digitale toekomst (43)

  Samen werken aan de digitale toekomst (44)

  Samen werken aan de digitale toekomst (45)

  Samen werken aan de digitale toekomst (46)

  Samen werken aan de digitale toekomst (47)

  Samen werken aan de digitale toekomst (48)

  Samen werken aan de digitale toekomst (49)

  Samen werken aan de digitale toekomst (50)

  Samen werken aan de digitale toekomst (51)

  Samen werken aan de digitale toekomst (52)

  Samen werken aan de digitale toekomst (53)

  Samen werken aan de digitale toekomst (54)

  Samen werken aan de digitale toekomst (55)

  Samen werken aan de digitale toekomst (56)

  Samen werken aan de digitale toekomst (57)

  Samen werken aan de digitale toekomst (58)

  Samen werken aan de digitale toekomst (59)

  Samen werken aan de digitale toekomst (60)

  Over Based

  Gedreven door technologie, gefocust op de mens

  Onze focus ligt op de strategische, procesmatige en menselijke kant van jouw organisatie. We redeneren dus niet vanuit tools en functionaliteit, maar vanuit implementatie, proces en meerwaarde. Omdat we geloven dat dát het verschil maakt.

  Meer over Based

  Samen werken aan de digitale toekomst (61)

  Ben jij klaar voor de next step?

  Is jouw organisatie klaar voor een digitale toekomst? Take the next step met Based.
  Wij gaan graag met je om de tafel.

  Neem contact met ons op

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Otha Schamberger

  Last Updated: 02/17/2023

  Views: 5850

  Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Otha Schamberger

  Birthday: 1999-08-15

  Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

  Phone: +8557035444877

  Job: Forward IT Agent

  Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

  Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.