Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (2023)

Kontakt – Trygt skifte til fossilfri driftadmin2023-01-25T05:56:29+01:00

Adresse

Biofuel Express A/S
Alsvej 21
8940 Randers SV
Danmark

Mail

mail@biofuel-express.com

Telefon

+45 70 26 41 22

Åbningstider

Mandag – Torsdag:
08:00 – 16:00

Fredag:
08:00 – 15:00

KONTAKT OS – ELLER LAD VORES RÅDGIVER KONTAKTE DIG…

Se vores persondatapolitik.

FIND EN RELEVANT RÅDGIVER

Salg Danmark

Logistik og stationsnetværk

Salg Sverige og Norge

Administration

Supply og sourcing

Ledelse og bestyrelse

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (1)

Finn Bjarne Poulsen
Bulk Danmark/Europa
+45 53 88 79 89

Læs mere

Finn er oprindeligt uddannet civiløkonom og har en HD i Organisation, men har også en del års erfaring fra vognmands- og transportbranchen, hvor han blandt andet har været direktør for et vognmandsfirma. Finn har mere end 20 års erfaring i oliebranchen, hvilket gør han har en bred viden inden for transport og brændstof, som han anvender til at rådgive kunderne omkring de rette løsninger.

I Biofuel Express står han som tovholder for vognmandsdelen i Danmark, men det spreder sig også udover flere lande for eksempel Holland, Tyskland og Sverige.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (2)

Nanna Neumann
Officebased Account Manager
+45 31 14 42 81

Læs mere

Nanna sidder som ansvarlig for SuperOffice, hvor hun skal sørge for et ongoing flow og kvalitetssikring af data.

Tidligere har Nanna arbejdet som projektleder inden for salg og produkter, hvor hun har fået indsigt i relevante arbejdsgange, hvilket konkret kan bruges til at optimere og forbedre disse bedst muligt.

Nanna ser det som en motiverende faktor at skulle arbejde i en virksomhed med en stærk vision inden for grøn omstilling.

(Video) Track the impact of global warming on the world

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (3)

Jonas Roth
Customer Success Manager
+46 (0) 704928941

Læs mere

Jonas er tidligere uddannet inden for markedsføring og økonomi ved IHM Business School. Dertil har han tidligere erfaring med henvendelse til den fossilfri branche, og han har konkret haft vognmænd, busselskaber og varmeværker som kunder.

Jonas er ansat som Customer Success Manager, hvor han vil være med til at supportere Biofuel Express’ kunder i endnu højere grad.

Jonas ser arbejdet ved Biofuel Express som en god mulighed for at vende tilbage til den fossilfri branche samt udvikle Biofuel Express’ allerede førende position i Skandinavien. Jonas ser især fordele i, at det er en fremtidsbranche, og at det er muligt både at spare penge og samtidig bidrage til et bedre miljø.

Personligt har Jonas en overbevisning om at teknologien specielt skal være med til at forbygge klimaforandringerne, og han har således selv fået opsat solceller på taget og forsøger at tilpasse sit forbrug.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (4)

Liene Norberg
Strategiske kundeforhold
+46 (0) 763 464 240

Læs mere

(Video) Webinar: Climate neutrality the Scandinavian way

Liene har en kandidat i diplomati med fokus på miljø og stakeholdermanagement. Hun har efterhånden arbejdet med grønenergi i knap et årti og ser det som en win-win, at kunne være med til at mindske vores CO2-aftryk. I Biofuel Express er Liene ansvarlig for de store strategiske kunder blandt andet inden for offentlig transport. Her er hun med til at fremme fossilfrie løsninger i hele Europa, hvortil hun møder og rådgiver kunderne i forhold til, hvor de er i deres omstilling.

Liene og hendes familie er generelt outdoor-typerne, der bruger tid på at vandre i fjeldene og opleve naturen, så det, at kunne påvirke den grønne dagsorden, er især noget hun har for øje.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (5)

Martin Hansson
Salgschef tung transport
+46 (0) 720 801 200

Læs mere

Martin Hansson står med ansvaret for den tunge transport i Sverige.

Martin har mange års erfaring inden for biobrændstofbranchen og har derfor stort kendskab til både produkterne og hvilke ting, der rører sig på markedet.

Martin lægger især vægt på, at produkterne har stor betydning for den grønne dagsorden og er godt for miljøet, hvilket han ser som en stor fordel i sit arbejde.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (6)

Rasmus Andersson
Key Account Manager
+46 (0) 735 304670

Læs mere

Rasmus har oprindelig læst Nationaløkonomi på Lunds Universitet og har sidenhen en lang løbebane inden for salg især til køretøjs- og logistikbranchen.

Rasmus er ved Biofuel Express ansat som Key Account Manager i Sverige, hvor han vil have tæt kundekontakt.

Rasmus ser stillingen ved Biofuel Express, som en god mulighed for at arbejde et sted, hvor man er på forkant med den grønne omstilling, og udover det personlige boozt, som det giver, så ser han det som endnu mere essentielt med to døtre derhjemme, da vigtigheden, af hvad man giver videre til næste generation, bliver tydeliggjort endnu mere.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (7)

Per Sune Koustrup
Biofuel trader / Supply manager
+45 31 31 92 76

Læs mere

Per er Cand. Merc. i Int. Buss. fra Aarhus Universitet, hvor han skrev sit speciale omkring radikal innovation af transport. Han har mere end 15 års erfaring af dekarbonisering af fastlands transport inden for hydrogen, brændstofceller, e-mobilitet, fossile brændstoffer (benzin and diesel) og biobrændstoffer (alkohol, biodiesel og HVO). Ved Circle K var han ansvarlig for B2B-prissætning imod de store key-accounts, udvikling af B2C prissætningsstrategi og var sekundær ansvarlig i brændstofafdelingen. Desuden repræsenterede Per firmaet på nationalt TV og i brancheorganisationen. Han er også en hyppig anvendt speaker ved internationale brændstofkonkurrencer.

Ved Biofuel-Express er hans primære opgaver brændstofhandel og den dertilhørende risikohåndtering og afbødning. Hans motivation for at blive en del af Biofuel Express er, at firmaet er grøn helt ind til benet, og at der er kort vej fra idé til implementering! Pers fritid er brugt i Alperne om vinteren og på hans båd som sommeren.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (8)

Clemen Rasmussen
Partner
+46 (0) 708 409 474

Læs mere

Clemen er i sin tid uddannet på Landbohøjskolen som miljø- og naturressourceøkonom. Der skrev han bl.a. speciale om CO2-reduktion og har tidligere arbejdet for Institut for Miljøvurdering, hvilket også er derfra Clemens interesse for den grønne omstilling startede – her blev han træt af den evindelige snak på området, men manglende handling, hvilket var et af de spæde skridt forud for at starte Biofuel Express i samarbejde med Martin.

Ambitionen har derfor været at kombinere økonomi med miljø og samtidig sørge for en transparent forretningsstrategi, der bygger på rådgivning, dokumentation og fremsyn. Det, at gøre en forskel gennem klimabevidste løsninger og muligheden for at udfylde en vigtig samfundsrolle, er derfor en stor drivkraft.

(Video) Fylkestinget i Bodø - desember 2022 - dag 2 del 1

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (9)

Martin Sebastian Agdal
Partner
+45 29 26 41 22/+971 557 011 419

Læs mere

Martin er uddannet HHX, marketing merkonom og HD (O) fra CBS. Martin tiltrådte A/S Dansk Shell i 1996 som trainee og har igennem sin tid i Shell haft flere stillinger inden for den tunge transport, deriblandt haft det globale ansvar for udviklingen af Shells ubemandede stationskoncept Shell Truck Diesel. Martin afsluttede sin karriere i Shell som global marketing operations manager for Shell International Transport, og han har der igennem fået en stor viden og et globalt netværk inden for den tunge transport.

Med Martins store kendskab til oliebranchen kunne han tidligt se, at der på markedet manglede et supplement til de fossile brændstoffer i form af nogle flere grønne alternativer, hvilket var med til at bane vejen for stiftelsen af Biofuel Express i samarbejde med Clemen. Fritiden tilbringes sammen med familie, sine 3 børn og nære venner.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (10)

Per-Olof Glaving
Stationsnetværk & partnerskaber
+46 (0) 706 357 690

Læs mere

Per-Olof har arbejdet mange år inden for oliebranchen som salgsmand med blandt andet udstyr, produkter, diesel og industri. Ved Biofuel Express står Per-Olof for etableringen af nye sites og netværkssystemer herunder samarbejdsaftaler omkring tankkort og tankstationer.

Per-Olof elsker især, at der sker en masse, og derfor passer tempoet ved Biofuel Express, hvor det hele tiden er fuld fart fremad, rigtig godt til ham.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (11)

Torsten Klevang
Logistik
+45 40 32 01 92

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (12)

Jette Svart Karagöz
Administration/finans
+971 (0) 506 568 589

Læs mere

Jette er cand.merc. i business economics og arbejder som financial controller, hvor hun sørger for at holde styr på det økonomiske internt og holder skarpt øje med at alt stemmer.

Helt basalt har Jette en stor forkærlighed for regneark, og at tingene går op i en højere enhed. Dertil synes Jette, at det er en spændende branche at være i med grøn energi og i en ung virksomhed med højt til loftet og en flad organisationsstruktur.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (13)

Mads Tarpgaard
CFO/COO
+45 24 34 76 04

Læs mere

Mads har arbejdet mange år med business intelligence, controlling, forretningsudvikling og procesoptimering. Mads er ved Biofuel Express ansat som CFO og står med det store økonomiske overblik. Dertil har han en stor interesse for automatisering, kvalitetssikring og effektivisering med henblik på at lade IT være en donkraft til at lette hverdagen. Det er derfor også vigtigt for Mads at skabe gennemsigtighed ved at tilbyde ydelser, der er med til at lette hverdagen for vores kunder igennem f.eks. rapportering og forbrugsoversigter.

Personligt kan Mads i høj grad se en idé i at tænke innovativt på det grønne område gennem smarte løsninger, der er med til at udvikle cirkulære og bæredygtige systemer, som er fordelagtige for både økonomi og klima.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (14)

Tina Nilsson
Administration/finans
+46 (0) 767 696 917

Læs mere

Tina er uddannet økonom og ansat som økonomiassistent. Hun arbejder blandt andet med controlling, afstemning og fakturering ved Biofuel Express.

Tina synes, det er ideelt at kunne arbejde i en virksomhed, hvor man kan være med til at forbedre den verden, vi lever i.

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (15)

Janne Kronholm
Administration/finans
+45 31 59 07 09

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (16)

Clemen Rasmussen
Partner/bestyrelsesmedlem
+46 (0) 708 409 474

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (17)

Martin Sebastian Agdal
Partner/bestyrelsesmedlem
+45 29 26 41 22

Kontakt - Trygt skifte til fossilfri drift (18)

Ole Brinch-Nielsen
Bestyrelsesmedlem
+45 24 98 99 08

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 04/04/2023

Views: 6433

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.